SP-45A

  • Višestruko filtriranje
  • HEPA filtar / filtri s aktivnim ugljenom
  • Generator negativnih iona
  • Senzor kvaliteta zraka
  • Indikator kvaliteta zraka
  • Brzina čišćenja zraka 205 CFM / 340 m/ sat
  • 3 brzine vrtnje ventilatora
  • Režimi: Sleep (spavanje) / Turbo / Auto
  • Tajmer 1 / 2 / 4 / 8 sati
  • Radna temperatura 0–40 °C

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.

×